Mi poštujemo Vašu privatnost i obavezujemo se da ćemo sve podatke o Vama prikupljene tokom procesa naručivanja koristiti isključivo za sopstvene potrebe, a u cilju pružanja što kvalitetnije usluge i realizacije povremenih promotivnih kampanja.

Ni pod kojim uslovima nećemo prodavati ili ustupati lične podatke svojih posetilaca/kupaca trećoj strani.